Huisregels

 • Instructies en aanwijzingen van de instructeur of andere medewerkers worden nauw opgevolgd.
 • Men dient 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 • Na de warming-up kan men niet alsnog deelnemen aan een gestarte les, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.
 • Mobiele telefoons zijn altijd uit, tenzij er vooraf toestemming is verkregen van de lesgevende instructeur.
 • Het gebruik van bidons is tijdens de trainingen toegestaan.
 • Men dient te zorgen voor een goede lichamelijke hygiëne zoals bijvoorbeeld korte en schone nagels etc.
 • Lange haren worden samengebonden met een elastiek, zonder scherpe of harde delen.
 • Sieraden, piercings of andere materialen die op of aan het gedragen worden zijn tijdens de training niet toegestaan.
 • De mat wordt uitsluitend op blote voeten betreden. Ook niet op sokken!
 • We komen niet aan de oefenmaterialen, tenzij met toestemming van de lesgevende instructeur.
 • Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan. Dit zal door de instructeur worden aangegeven.
 • Het groeten en het afgroeten van je partner nemen we in acht.
 • Toon respect voor je trainingspartner en leef correcte gedragsregels na.
 • Oefenen doe je met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt.
 • Sportiviteit is van groot belang, waarbij vormen van onbedwongen felheid niet worden getolereerd.
 • Wondjes moeten direct worden verbonden en eventueel vrijgekomen bloed (en spatjes) verwijderen we zelf grondig van de vloer.
 • We verlaten de zaal/les pas na goedkeuring van de instructeur.
 • Als men een training mist, is er geen contributie restitutie. Alleen bij een langdurige blessure of ziekte kan uw lidmaatschap tijdelijk worden onderbroken. Overleg hiervoor met uw instructeur. Lessen die op een feestdag of herdenkingsdag vallen komen te vervallen en kunnen niet ingehaald worden.
 • Roken is binnen de gehele sportschool verboden.
 • Ieder dient met respect om te gaan met alle andere aanwezigen,
 • Schelden, vloeken en/of discriminerende opmerkingen worden op geen enkele wijze getolereerd.
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag is op geen enkele manier toegestaan. Een trainer heeft het recht om je uit de sportschool te zetten mocht je je hier niet aan houden. Daarna volgt altijd een gesprek met de eigenaar en trainer.
 • Overtreden van de regels kan uitsluiting van deelname aan de training/les en/of beëindiging van het lidmaatschap inhouden.
 • Ernstige vormen van overtreding van de regels, kan tot strafrechtelijke vervolging of aansprakelijkheidsstelling leiden

Laatst bijgewerkt juni 2022