Algemene voorwaarden

 1. Opzeggen van het abonnement dient minimaal 1 maand voor het einde van de contractsperiode schriftelijk of per email doorgegeven te worden. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk en wordt ook niet in het systeem verwerkt. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste contractsperiode stilzwijgend zijn verlengd mogen daarna, indien gewenst, per maand worden opgezegd. Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk stop te zetten. Dit is echter alleen mogelijk na overleg.
 2. Lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 3. Het lid is gehouden, in gevallen van automatisch incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Sportcentrum ReBo kan incasseren. In geval van een maandabonnement dient het lid deze periode gelijk bij aanvang telkens contant bij de receptie te voldoen. Ook is het mogelijk andere abonnementen contant te betalen. Wel dient dan de gehele contractsperiode bij afsluiting betaald te worden.
 4. Het nuttigen van alcoholische dranken en het gebruik van overige stimulerende en/of verboden middelen zoals hard- en softdrugs of steroïden is niet toegestaan.
 5. Deze sportgelegenheid is uitgerust met een bar. Het is daarom niet toegestaan om zelf meegenomen etenswaren of dranken te nuttigen. Voor het vullen van bidons zijn waterkranen beschikbaar.
 6. Voor onze sportruimtes geldt een hygiënisch kledingvoorschrift: schone sportkleding en een handdoek. Op de mat dient men geen (sport)schoenen of iets dergelijks te dragen.
 7. De gezondheidstoestand van leden of gebruikers dient voldoende te zijn in het licht van de te beoefenen sport. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel consulteren van een arts. Een ieder maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de sportfaciliteiten. Het sportcentrum sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een ieder tijdens het verblijf op het sportcentrum, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Een ieder vrijwaart het sportcentrum voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in het sportcentrum ten gevolge van handelen of nalatigheid van een ander.
 8. Sportcentrum ReBo behoudt zich het recht om leden die storend of of afwijkend gedrag vertonen ( zowel voor en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door sportcentrum ReBo.
 9. Het gebruik van de faciliteiten binnen Sportcentrum ReBo schiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Sportcentrum ReBo is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.
 10. Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges, ringen of andere (scherpe) voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.
 11. Men dient de instructeur terstond in kennis te stellen van veranderingen in de gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld in geval van oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de leslocatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. ( men kan b.v. na een klap, plots buiten de sportschool ineen zakken).
 12. Van leden van Sportcentrum ReBo wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen wordt niet geaccepteerd. Dit kan resulteren tot het ontstaan van letsel of bederf van andermans trainingsplezier.
 13. Bij het overtreden van bovenstaande punten of de additionele huisregels behoudt de directie zich het recht voor om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen en verdere toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.